Вместо представяне

My photo
Аз съм отявлен епикуреец, всеяден четолюбец, преоткрил се гурман - повече дегустатор, Дон Кихот, заклет романтик, работохолик, киноман със заложби на кинокритик. И още: свръхемоционална, истинска, пишеща! Четете ме, съдете ме, но и ме усещайте! Защото аз съм повече чувство, отколкото разум, повече душа, повече от това, което този свят иска от мен, и много по-малко!

Thursday, June 19, 2014

МОЯТА МОЛИТВА
 • Дай ми, боже, ПРИятели, които ме ПРИемат, а не ме поучават!
 • Дай ми, боже, РАЗум, да РАЗбулва тъмнината на всяко съмнение, което ме споходи!
 • Дай ми, боже, СПОсобност да СПОделям твоята божествена искрица!
 • Работа, която не храни стомаха, а душата ми!
 • Любов, която да не ме разкъсва, а радва и изпълва!
 • Душа, с която да живея в мир!
 • Сълзи, които пречистват и прощават!
 • Талант да творя, а не да руша!
 • Очи да виждат изгряващото слънце, а не облаците на хоризонта!
 • Ръце, които да прегръщат, а не да изнемощяват от празнота!
 • Думи, които да галят, а не дупки да правят!
 • Вдъхновение да обичам повече себе си и обичането!
 • Търпение, но не стоицизъм!
 • Прозрение да откривам малките чудеса около себе си, а не да търся големите!
 • Срещи с щастливи отшелници, а не с "успели" изгубени!
 • Съзерцания от Родопските хълмове вместо градска пустош!
 • Сладка памет за хрупкавата коричка на дъхавия бабин хляб, а не гурме блюда!
 • Дете, не да ме гледа, като остарея, а да се радва, че имаме още едно подарено на двама ни утро!
 • Не ми давай, Господи, богатство, дай ми твоята милост!
 • Не ми давай превъзходство, а ми дай смирение!
 • Не ми спестявай болки, а ми разкрий тайната как да живея с тях и да ги превръщам в уроци!
 • Не ми давай да мъдрувам в самота, а никога да не се чувствам сама със себе си!
 • Дай ми, Боже, преди да умра, да живея!